Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Czarnyjas
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaolewka olewka
Czarnyjas
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaolewka olewka

July 20 2017

Czarnyjas
0231 3dea

July 18 2017

Czarnyjas
2451 7e06 500
Reposted fromkaiee kaiee

July 16 2017

Czarnyjas
3927 fc30
Reposted fromkaiee kaiee viacrazypolish crazypolish

July 13 2017

Czarnyjas
5386 07ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
5484 ae53 500
Reposted fromkaiee kaiee viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
7171 b3f7 500
Reposted frompwg pwg viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
7097 71a1 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis

July 11 2017

Czarnyjas
5002 f9c8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu

June 30 2017

Czarnyjas
8341 c72e 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viatfu tfu
Czarnyjas
1868 170e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatfu tfu

June 29 2017

Czarnyjas
5071 f165
Reposted fromvagnao vagnao viaLonePoProstu LonePoProstu
Czarnyjas
1196 de9e 500
Reposted fromnumbereight numbereight viaLonePoProstu LonePoProstu

June 26 2017

Czarnyjas
9332 e16e
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaantygon antygon

June 24 2017

Czarnyjas
7298 9b74 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaczinok czinok
Czarnyjas
1193 2674 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl