Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

Czarnyjas
Reposted fromtfu tfu viatomash tomash

August 29 2017

Czarnyjas
Jak biały krzyczy w twoim kierunku "k@rwa!" to wiedz, że szczęście cię opuściło

August 15 2017

9301 d711

pidzson:

p o w e r s t a n c e

Czarnyjas
6146 0522
Reposted fromfungi fungi viaRoaraAvis RoaraAvis

August 10 2017

Czarnyjas
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viaantygon antygon
6694 2bea
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viatfu tfu

August 08 2017

Czarnyjas
Reposted fromFlau Flau viatfu tfu
Czarnyjas
Jedzenie jest ważniejsze od miłości... I tlen. 

August 02 2017

Czarnyjas
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
3785 5bff
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaRoaraAvis RoaraAvis

July 25 2017

Czarnyjas
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 24 2017

Czarnyjas
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaolewka olewka
Czarnyjas
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viaolewka olewka

July 20 2017

Czarnyjas
0231 3dea

July 18 2017

Czarnyjas
2451 7e06 500
Reposted fromkaiee kaiee

July 16 2017

Czarnyjas
3927 fc30
Reposted fromkaiee kaiee viacrazypolish crazypolish

July 13 2017

Czarnyjas
5386 07ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
5484 ae53 500
Reposted fromkaiee kaiee viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaRoaraAvis RoaraAvis
Czarnyjas
1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viaRoaraAvis RoaraAvis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl